Outfit – Fringes & flats.

31.7.2014  /  posted in: Outfits  /  10 Comments

Wow, time flew right out the window there for a bit… More than a month has passed, and I’m more determined than ever to oomph up the blog again. I just need to juggle a little harder, don’t I? Let’s start things off with an outfit posts with some pictures I still had lying around. Another coffee date with my dear blogger friend Eline and my new &OtherStories flats that I got at the opening.

Oeps, de tijd vloog even door het raam naar buiten… Een maand ging voorbij zonder ook maar één post, hoewel er veel in mijn hoofd rondzwerven. Tijd om er weer even een knal tegenaan te geven. Ik moet gewoon wat harder gaan jongleren, niet? Laat ik maar vast van start gaan met een outfitpost, met enkele foto’s die hier nog in een mapje zaten. Een koffiedate met de lieve Eline en mijn nieuwe platte schoentjes van &OtherStories, die ik bij de opening haalde.

Fringes & Flats / Candy and Treats

Pointy flats – &OtherStories (Find them in orange here)
Printed pants – Vila
Black T-shirt – H&M
Fringed see-through blouse – Vila
Leopard bag – Avance
Earrings – Accessorize

Fringes & Flats / Candy and Treats

Fringes & Flats

Fringes & Flats / Candy and Treats

When I look at these pictures I realize how much my hair has grown in the last few weeks/months. I’m hesitant to chop it off again because I’m dying to try out some fun new hair styles…  What do you think?

Als ik naar de foto’s kijk, zie ik plots hoe hard mijn haar gegroeid is de voorbije weken/maanden. Ik twijfel om het weer te laten knippen omdat ik zo graag een paar leuke kapsels zou proberen met langer haar… Wat denken jullie?

All my love,

Xx Liesbeth

Americania #1

20.6.2014  /  posted in: Travel  /  16 Comments

I know this is terribly late, but I’ve been feeling a tad uninspired lately, and what better way to find back the good vibes than to virtually go back to the best weeks of last year… I still can’t believe I saw so many beautiful things and I just have to go back, no matter what. It was one of the best trips I’ve ever made and I’ll be forever grateful to my parents for making it happen. Blessed doesn’t even cover it. Anyway, today, the first batch of the thousands of pictures I took. Enjoy!

Ik weet dat laat hier niet eens in de buurt komt, maar ik heb de laatste tijd zo weinig inspiratie, en hoe kan je die beter terughalen dan door virtueel terug te spoelen naar de beste weken van 2013… Ik kan nog steeds niet geloven dat ik zo veel mooie dingen gezien heb en moet gewoon terug, maakt niet uit wat ik ervoor moet doen, ik ga terug. Het was een van de beste reizen die ik ooit heb gemaakt en ik ben mijn ouders eeuwig dankbaar daarvoor. *Kust beide handjes* Maar goed, vandaag schotel ik jullie de eerste reeks foto’s voor van de duizenden die op mijn camera terechtkwamen. Enjoy!

Calico Ghost Town / Candy and Treats

Calico Ghost Town / Candy and Treats

Calico Ghost Town / Candy and Treats

Calico Ghost Town / Candy and Treats

On our first day on American soil, we headed from LA (where we landed and got our rental van) to Laughlin. On the way, we made a stop at Calico Ghost Town, the remainders of a once flourishing mining town. Although it felt very touristy, I did enjoy our first contact with the American culture. After that, we headed to Laughlin, a town that is both hilarious and charming. Think lots of seniors playing the slot machines at the casinos that are located alongside the river, which makes for lovely walks. Our room had a fabulous river view, so I was one happy camper that night. Just thinking about it gives me goosebumps again…

De eerste dag op Amerikaanse bodem reden we van LA (waar we landden en onze huurwagen ophaalden) naar Laughlin. Onderweg stopten we in Calico Ghost Town, waar de restanten van een ooit bloeiende mijnsite te zien zijn. Hoewel het allemaal nogal toeristisch overkwam, vond ik het eerste contact met de Amerikaanse cultuur toch een fijne ervaring. Daarna trokken we verder naar Laughlin, een hilarisch en charmant stadje. Denk maar: veel senioren achter de gokmachines in de casino’s die langs de rivier liggen, wat dan weer perfect was voor een heerlijke wandeling in het avondzonnetje. Onze kamer had ook een geweldig uitzicht op de rivier, dus ik was meteen tevreden. Als ik er nog maar aan terugdenk, krijg ik kippenvel…

Laughlin Casino / Candy and Treats

Laughlin / Candy and Treats

Laughlin / Candy and Treats

On the second day, we started off with one of the highlights of our trip: the Grand Canyon. Oh boy. Words can’t even describe the feeling when you’re standing on a ledge, looking over this creature of nature that just surpasses your comprehension. Mighty. Unbelievably mighty.

De tweede dag was meteen al gewijd aan een van de hoogtepunten van onze reis: de Grand Canyon. Onbeschrijfelijk wat door je heen gaat als je op de rand staat en uitkijkt over dit natuurwonder dat je eigen begrip gewoon overstijgt. Overweldigend. Overweldigend mooi.

Grand Canyon / Candy and Treats

Grand Canyon / Candy and Treats

Grand Canyon / Candy and Treats

Grand Canyon / Candy and Treats

Grand Canyon / Candy and Treats

Grand Canyon / Candy and Treats

Grand Canyon / Candy and Treats

Grand Canyon / Candy and Treats

Grand Canyon / Candy and Treats

Even after 8 months, I still can’t believe I was so lucky to have seen such amazing things. The West Coast moved me in a way I hadn’t anticipated. This will not have been the last time I saw these wonders! Stay tuned for more…

Zelfs na 8 maanden blijft het moeilijk te bevatten wat ik allemaal heb mogen zien. De Westkust heeft mij zo veel dieper geraakt dan ik gedacht had. Het was dan ook zeker niet de laatste keer dat ik deze wonderen aanschouwd heb! Blijf aan de lijn voor meer…

All my love,

Xx Liesbeth

PS: The launch of my webshop Wander & Co. is coming so scarily close. 10 more days…  Follow the countdown in sneak peeks as from today on FB and instagram.

PS: De lancering van mijn webshop Wander & Co. komt zo snel dichterbij. Nog 10 dagen… Tel mee af met elke dag een sneak peek op FB en Instagram!

 

Five Favorites.

9.6.2014  /  posted in: Collection  /  11 Comments

1.

Essentiel Antwerp box / Candy and Treats

A pretty Essentiel Antwerp box filled with goodies and L’Oréal hair styling products. Challenge accepted.

Een prachtige doos van Essentiël Antwerp met leuke spulletjes en L’Oréal stijlproducten voor het haar. Ik ga de uitdaging aan!

2.

Deauty x Cathy Pill / Candy and Treats

Deauty x Cathy Pill / Candy and Treats

This month’s Deauty box AND the content are both favorites. I mean, how gorgeous is the box and all products inside are things I will actually use, so yay for May!

De Deauty box van deze maand EN de inhoud. Ik bedoel maar, hoe mooi is die doos eigenlijk wel en alle producten die erin zaten ga ik ook wel degelijk gebruiken, dikke duim omhoog dus!

3.

Calor / Candy and Treats

Calor / Candy and TreatsMy new hair removal tool by Calor. It’s a little noisy but it’s so multifunctional I can forgive that flaw. Add sleek design and a handy light and I’m sold!

Mijn nieuw epileertoestel van Calor. Het is aan de luide kant maar is zo multifunctioneel dat dat schoonheidsfoutje snel vergeven is. Gooi daar nog een mooie vormgeving en handig lampje aan toe en ik ben verkocht!

4.

Cuberdons / Candy and Treats

 

Cuberdons Léopold / Candy and Treats

The Cuberdons elixir that is going to spice up my summer cocktails. I’m in love. Pricy, but so worth it. It’s delicious and I’m glad it’s back in my kitchen!

De cuberdonsiroop die mijn cocktails deze zomer gaat opvrolijken. Hoe geniaal. Prijzig, maar hij is het waard. Het is heerlijk en ik ben blij dat deze weer in mijn rekje staat!

5.

O'clock / Candy and Treats

O'Clock / Candy and Treats

O'Clock / Candy and Treats

My new O’Clock watch. Something different, something original and fun. The brand offers rubber watches in lots of colors with interchangeable watch plates, so you can customize as much as you want for a small price. So how about some Disney, some fun prints, gemstones, classic styles,… for as little as 40 euros. It comes in a cute tin as well, so perfect as a gift and you can choose the size of the strap so I can’t think of anything that hasn’t been thought through. It does collect a little dust but that’s easily solved with a wet cloth. Get combining!

Mijn nieuw horloge van O’Clock. Eens iets anders, wat origineler en gewoon tof. Het merk biedt rubberen horlogebandjes aan in leuke kleurtjes met verwisselbare wijzerplaatjes, zodat je oneindig kan combineren voor een klein prijsje. Dus wat dacht je van Disney, toffe prints, steentjes, klassiekere stijlen,… voor maximum 40euro. Het horloge komt ook in een leuk doosje, perfect dus als cadeautje en je kan ook de grootte van het bandje kiezen, dus ik kan echt niks bedenken waar niet heel goed over nagedacht is. Het bandje trekt wat stof aan maar een nat doekje lost dat al snel op. Begin maar al te combineren!

All my love,

Xx Liesbeth

It’s al so quiet…

4.6.2014  /  posted in: Personal  /  20 Comments

* Warning, long text coming up, click away if this is something you can’t handle right now. Or ever. *

* Waarschuwing, er komt een ellenlange tekst aan, tijd om weg te klikken als je daar nu geen zin in hebt. *

So… It’s quiet over here. I know it, you know it, we all know it. I will not beat around the bush too much and just say what it’s all about. I’m tired, stressed out and unhappy. It sounds dramatic, and to me, it really is. Not that I’m crying in bed all day, but there’s tears involved. Why do I need to share this, you ask. Because I hate the fact that I don’t post here anymore. I hate the empty drafts box and I hate that I can’t interact with you guys as much as I used to.

Dus… Het is hier stil. Ik zie het, jij ziet het, iedereen ziet het. Ik ga niet te veel rond de pot draaien en gewoon zeggen hoe het komt. Ik ben moe, nerveus en een beetje ongelukkig. Het klinkt dramatisch, en voor mij is het dat ook. Niet dat ik de hele dag in bed lig te huilen, maar tranen zijn er wel. Waarom ik dit per sé moet delen, vraag je. Omdat het mij ongelooflijk stoort dat ik hier niets meer schrijf. Ik haat de lege conceptenmap en vind het heel erg jammer dat ik niet meer zoveel interactie met jullie heb als vroeger.

But let’s start from scratch. As you may or may not know, I studied and succeeded in becoming a freelance conference interpreter 2 years ago. I was really proud of myself and enjoyed using and perfecting my skills. But it got lonely. I did not feel at ease in my new professional environment and there were a lot of days spent at home, especially in calmer conference months. So last year, I decided to look for an additional job. I found one, very close to home, with lovely colleagues and a friendly and relaxed environment. All things I was missing before.

Maar, ik begin bij het begin. Zoals je misschien wel weet, of misschien ook niet, heb ik 5 jaar lang gestudeerd om conferentietolk te worden. Ik slaagde en was trots op mezelf. Ik genoot er ook van mijn nieuwe vaardigheden in te zetten en te verbeteren. Maar ik werd eenzaam, voelde me niet op mijn gemak in mijn nieuwe beroepsomgeving en ik zat ook vaak thuis, vooral in kalmere maanden op conferentievlak. Dus vorig jaar ging ik op zoek naar een extra baan. Ik vond er eentje, dicht bij huis, met fijne collega’s en een aangename werkomgeving. Alles wat ik daarvoor miste.

Around the same time, we bought a house. Not far from both our parents and with plenty of potential. So we started fixing it up right away. After a few months of working hard and spending all of my free time in our construction site, I decided this new job made me happy enough and let me earn money enough to make a major life change. I decided to quit interpreting. A profession that had me all excited and made me work my ass off for during my masters and post-graduate years no longer appealed to me. Stress, some unappreciative colleagues and general unhappiness with my professional life lead to this decision.

Ongeveer tezelfdertijd kochten we een huis, mijn vriend en ik. Niet ver van onze ouders en met heel wat potentieel. Dus stroopten we meteen de mouwen op en sloegen aan het verbouwen. Na enkele maanden hard werken, zowel op mijn nieuwe job als op onze werf, besliste ik dat deze nieuwe baan mij gelukkig genoeg maakte en financieel voldoende opleverde om een belangrijke beslissing te nemen. Ik stopte met tolken. Een beroep waar ik heel enthousiast over was en waarvoor ik in mijn masterjaar en postgraduaat hard voor gewerkt had, sprak me niet meer aan. Enorm veel stress, ondankbare collega’s en algemene ontevredenheid met mijn carrière leidden uiteindelijk tot deze behoorlijk drastische beslissing.

Somewhere in the back of my mind, I thought: this decision opens up space for a new adventure… But I still had a lot on my hands with our renovation and my corporate job so I had no doubts that this would be something for the future. But time passes by quickly. We worked so hard and finished our house in January. We moved immediately and have settled in quite quickly. Finally, all pieces of the puzzle were starting to come together. When the end of the renovation was in sight, I finally had the guts to start a new project, one that incorporates my biggest dreams, ambitions and fears. One that I knew was going to be challenging, financially as well as mentally. But also one I knew could make me very happy.

Ergens in mijn achterhoofd speelde het idee dat er zo natuurlijk ruimte vrij kwam voor een nieuw avontuur… Maar ik had nog te veel hooi op mijn vork met onze renovatie en mijn bureaujob dus was het maar logisch dat dit iets voor de toekomst zou zijn. Maar de tijd ging snel. We hebben hard gewerkt en ons huis was klaar in januari. We verhuisden onmiddellijk en alles viel snel op zijn plooien. Eindelijk werd alles een beetje duidelijk. Toen het einde van de renovatie in zicht kwam, had ik eindelijk de moed om aan mijn nieuw project te beginnen, eentje dat mijn grootste dromen, ambities en angsten verenigt. Eentje waarvan ik wist dat het een uitdaging zou worden, zowel financieel als ook mentaal. Maar ook eentje waarvan ik wist dat het mij heel gelukkig kan maken.

I’m ready to finally let the cat out of the bag now… I’m starting my own webshop! I’ll tell you all about it soon, but until then, here’s what it will be called:

En nu kan ik eindelijk de aap uit de mouw laten… Ik start mijn eigen webshop! Ik vertel jullie er snel alles over, maar tot dan moet deze tip van de sluier het doen:

Wander & Co

I can’t tell you how happy this makes me. There’s still a long road ahead with a lot of work to do, but I now feel confident enough to say that, as from July 1st, you’ll find all my favorite things united in one shop, my own. It will host a collection of small treasures from all over the world. To be the first to be updated on the items that arrive, the launch and all excitement surrounding it, be sure to follow on social media:

Ik kan echt niet uitdrukken hoe blij dit me maakt. Er is nog een lange weg voor de boeg, maar ik het staat nu als een paal boven water dat je vanaf 1 juli al mijn favoriete spulletjes in één online shop vindt, die van mij. Je zal er een verzameling kleine schatten van over de hele wereld vinden. Om als eerste te ontdekken wat er allemaal toekomt, de lancering te volgen en alles wat er rond hangt, volg zeker op de sociale media:

Instagram  Twitter   Facebook

All my love,

Xx Liesbeth

Video / Deauty April.

12.5.2014  /  posted in: Beauty, Video  /  7 Comments

Video - Deauty April Unboxing - Candy and Treats

Another month flew by and once again I lost track of posting. But in the spirit of getting my sh*t back together, I’m finishing posting all that was left in my drafts. So here’s what’s in this month’s Deauty box, a rather well selected content I must say, job well done Deauty!

Er vloog weer een maand voorbij en ik was de draad van het posten ook weer kwijt. Maar ik ben op de goede weg naar een betere organisatie en post nu alles wat nog in mijn concepten rondhangt. Bij deze: de inhoud van de Deauty-box van deze maand, met een mooi samengestelde inhoud vind ik zelf, goed gedaan Deauty!

I’m really looking forward to the May box, which will be designed by Cathy Pill, a belgian designer. Can we fast forward to the mailman delivering the box on a very sunny day please?

Ik kijk echt uit naar de box van mei, die door de Belgische ontwerpster Cathy Pill in een nieuw jasje gestoken wordt. Kunnen we alvast doorspoelen naar een zonnige dag waarop de postbode vrolijk fluitend de nieuwe box komt afgeven?

All my love,

Xx Liesbeth